Menu Zamknij

Przeciwwaga bramy przesuwnej – jaka powinna być?

Przeciwwaga bramy przesuwnej – jaka powinna być

Praktyczna, oszczędzająca miejsce na posesji brama przesuwna dostępna jest dziś w dwóch wariantach: szynowym i samonośnym. Drugi pozbawia konieczności regularnego oczyszczania szyny ze śniegu, piasku i liści, bo brama pracuje ponad podłożem – jednak wymaga przeciwwagi. Do czego służy przeciwwaga bramy przesuwnej? Ile powinna mierzyć? Sprawdź!

Czym jest przeciwwaga bramy przesuwnej?

Przeciwwaga to dodatkowa, zwykle trójkątna część konstrukcyjna, tzw. ogon wieńczący bramę samonośną. W zależności od wagi i długości bramy składa się z jednej lub kilku belek zamocowanych pod określonym kątem do bocznej ramy bramy oraz wysuniętej belki dolnej, które wspólnie tworzą figurę trójkąta prostokątnego.

Czasem przeciwwaga ma jeszcze bardziej obciążające ją wypełnienie, co stosuje się w przypadku masywnych i długich konstrukcji, albo też przybiera kształt trapezu. Jest także trwale połączona z bramą. Całość porusza się w przestrzeni pomiędzy słupkiem dojazdowym i przelotowym a ogranicznikiem maksymalnego otwarcia.

Przeciwwaga jest wykorzystywana wyłącznie w części modeli. Jej zastosowanie zależy od tego, jak działa brama przesuwna. Stalowe i aluminiowe bramy przesuwne pracują albo na szynie zamontowanej w podłożu, albo w powietrzu, kilka centymetrów ponad podłożem. W pierwszym wypadku przeciwwaga jest zbędna, w drugim – potrzebna.

Do czego służy przeciwwaga bramy przesuwnej?

Rezygnacja z montażu szyny jezdnej i praca ciężkiego elementu nad podłożem wiążą się z koniecznością obniżenia środka ciężkości bramy ustabilizowania jej i zapewnienia płynnego ruchu. Te funkcje pełni właśnie przeciwwaga, która niejako przejmuje rolę stabilizującą szyny jezdnej w wariancie szynowym bramy. Taki odpowiedni rozkład ciężaru przekłada się także na rozłożenie sił nacisku działających na poszczególne rolki wózków wahliwych. Przeciwwaga do bramy zmniejsza także obciążenie napędu i zwiększa żywotność automatyki oraz ułatwia ręczne obsługiwanie, dzięki czemu do otwierania i zamykania potrzeba mniej siły.

Przeciwwaga to więc w praktyce fizyczna dźwignia dla konstrukcji bramy, stosowana w celu ustabilizowania konstrukcji i odpowiedniego rozłożenia sił, czyli zapewniania jej płynnego ruchu i bezawaryjnej, wieloletniej pracy.

Ile musi mieć przeciwwaga do bramy przesuwnej?

Z praktycznego punktu widzenia najważniejszym parametrem jest właściwa długość przeciwwagi, na którą wpływa długość bramy wjazdowej – musi wynosić co najmniej 30% światła bramy, choć zazwyczaj jest to wartość 40-50%. Kolejno w zależności od wagi i specyfiki konstrukcji specjaliści dobierają formę i parametry przeciwwagi, czyli liczbę, kąt montażu i ciężar wypełniających ją belek. W przypadku lekkich bram najczęściej stosuje się wyłącznie jeden profil, który łączy ramę bramy z wysuniętą belką dolną przeciwwagi.

Długość przeciwwagi jest bardzo ważnym aspektem, który trzeba wziąć pod uwagę podczas zakupu bramy przesuwnej. Należy upewnić się, że całość zmieści się na działce. Taki zestaw złożony z bramy oraz jej przeciwwagi porusza się wzdłuż ogrodzenia, co jest gigantyczną zaletą rozwiązania, gdyż oszczędza miejsce na posesji, ale wymaga wystarczająco szerokiej działki: nawet kilkunastu metrów w linii płotu.

Jaka przeciwwaga do bramy 4 m? Jak obliczyć jej długość?

Brama wjazdowa samonośna o długości 400 cm w świetle wjazdu potrzebuje przeciwwagi mierzącej 30-50% tej wartości, czyli o długości 120-200 cm. Analogicznie w przypadku problemu, jaka przeciwwaga do bramy 5 m jest potrzebna, wyliczymy wartość 1,5-2,5 m. Aby dopasować przeciwwagę, należy długość właściwej konstrukcji bramy (światła wjazdu) pomnożyć przez 30-50%.

Długość, ciężar i konstrukcję przeciwwagi dobierają projektanci bram wjazdowych – kupując bramę przesuwną, otrzymujesz gotowy do montażu element, w którym przeciwwaga jest już zespoloną z całością częścią konstrukcyjną.

W przypadku zakupu bramy indywidualnie projektowanej wykonawca może również dopasować parametry przeciwwagi nie tylko do ciężaru i długości bramy, ale także do warunków technicznych na posesji czy wizji zagospodarowania działki.

Jakie są zalety i wady bramy przesuwnej z przeciwwagą?

Brama z przeciwwagą ma szereg zalet, które przekładają się na korzyści, jakie niesie na co dzień jej zastosowanie na posesji. Przykłady?

  • Nie wymaga codziennej dbałości. W porównaniu z bramą szynową brama samonośna jest nieco wygodniejszym rozwiązaniem. Nie porusza się po szynie zamocowanej w podłożu – nie ma więc tego elementu, który trzeba regularnie oczyszczać z liści, piasku, kamieni i śniegu. Nie wymaga uwagi użytkowników.
  • Obniżone ryzyko uszkodzeń i awarii. A ten brak szyny jezdnej przekłada się na mniejsze ryzyko uszkodzenia czy awarii bramy lub przeciążenia napędu w sytuacji, gdy pracę bramy przesuwnej zablokuje na przykład kamień. Dzięki zastosowaniu przeciwwagi zwiększa się też żywotność samej bramy i napędu.
  • Komfort i oszczędność miejsca na działce. Montaż bramy przesuwnej to komfortowe rozwiązanie: można tuż za nią zaparkować pojazd, a jednocześnie także ją otworzyć i zamknąć. Nie zabiera w ogóle miejsca na podjeździe i dzięki temu pozostawia pełną dowolność w zagospodarowaniu przestrzeni.

Bramy przesuwne samonośne nie są jednak pozbawione wad – dużym minusem jest sama zwiększona długość bramy, ale i zaburzona przez „ogon” estetyka ogrodzenia.

Przeciwwaga do bramy przesuwnej a wąska działka

Samonośna brama przesuwna nie jest rozwiązaniem uniwersalnym: wymaga odpowiednio szerokiej działki. Nie chodzi tylko o to, aby brama się zmieściła, ale również o praktyczność jej zastosowania – nie może kolidować z furtką czy też wiatą śmietnikową albo niszczyć roślin w ogrodzie. Trzeba te wszystkie aspekty wziąć pod uwagę przed zakupem. Poza bramą samonośną i szynową istnieją także jeszcze inne rozwiązania, które dają równie wysoki poziom komfortu, lecz zarazem są przystosowane do węższych posesji. To m.in.:

  • Bramy przesuwne narożne. Brama przesuwna narożna – bez przeciwwagi – składa się z kilku segmentów, które w narożniku ogrodzenie łamią się, a cała konstrukcja zakręca, przechodząc od frontu do bocznej części ogrodzenia.
  • Bramy łamane (składane). W przypadku bram dwuskrzydłowych problem stanowi często krótki podjazd – bramy łamane oszczędzają aż połowę miejsca w stosunku do zwykłych skrzydeł, ponieważ składają się jak harmonijka.
  • Bramy teleskopowe. Podobnie jak bramy przesuwne pracują w linii płotu, ale nie wymagają szerokiej działki. Składają się bowiem z segmentów – dwóch lub trzech – które podczas otwierania wchodzą w siebie.

Przeciwwaga bramy przesuwnej a estetyka ogrodzenia

Częstym zarzutem kierowanym pod adresem bram samonośnych jest też obniżona estetyka przeciwwaga wydaje się zaburzać styl bądź wzornictwo bramy, zwłaszcza tych klasycznych, subtelnie zdobionych modeli. W tym przypadku wszystko zależy naturalnie od subiektywnej oceny, lecz jak wskazaliśmy wyżej, ten typ bramy nie jest jedynym praktycznym i komfortowym rozwiązaniem, warto zatem przyjrzeć się innym i dopasować model do swoich potrzeb czy oczekiwań.

Potrzebujesz pomocy w doborze bramy dla swojej posesji? Może nie masz pewności, czy wybrana brama zmieści się na Twojej działce lub będzie praktyczna? Specjaliści Gatigo z przyjemnością doradzą: napisz lub zadzwoń do nas!

FAQ:

  1. Kiedy i jaka przeciwwaga do bramy przesuwnej jest potrzebna?

Zastosowania przeciwwagi wymaga jedynie samonośna brama wjazdowa przesuwna, poruszająca się w linii ogrodzenia kilka centymetrów ponad podłożem. Przeciwwagę należy dobrać do długości bramy: powinna mierzyć co najmniej 30% światła bramy.

  1. Jaka przeciwwaga do bramy 6 m?

W bramie przesuwnej samonośnej o długości 6 m stosuje się przeciwwagę mierzącą 1,8-3 m, czyli od 30 do 50% szerokości światła wjazdu.

  1. Czym różni się brama z przeciwwagą od bramy bez przeciwwagi?

Brama z przeciwwagą jest bramą samonośną, pracuje ponad podłożem (przeciwwaga jest częścią konstrukcyjną bramy – a całość porusza się w przestrzeni, którą wyznacza słupek i ogranicznik otwierania bramy). Brama bez przeciwwagi jest bramą szynową, czyli porusza się po szynie jezdnej wbudowanej w podłoże.

Translate »