Menü Schließen

Gatigo Lab

Nasi eksperci posiadają specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w projektowaniu, a przede wszystkim niesamowitą pasję tworzenia. Łączą wiedzę techniczną z nowatorskimi rozwiązaniami. Rysują, budują, testują wszystkie rozwiązania tak, aby były jak najlepiej dostosowane do potrzeb i pasji użytkowników.

Wszystkie produkty GATIGO poddawane są testom pod kątem trwałości. Nasi inżynierowie budują prototypy produktów i wykonują szereg testów weryfikując założenia koncepcyjne z produktem. Testy laboratoryjne są wykonywane w wielu cyklach: testy siłowników, zawiasów, punktów mocowań.

Po teoretycznym roku eksploatacji mechanizmy są rozbierane i sprawdzane pod względem zużycia, następnie ponownie montowane i poddawane kolejnym testom, aż do osiągniecia 100 000 cykli, które odpowiadają 10 letniemu okresowi użytkowania w naturze. Jest to etap, w którym projekt techniczny jest korygowany do momentu spełnienia wszystkich założeń konstrukcyjnych.

Produkty instalowane są zarówno w laboratorium jak i w warunkach realnej eksploatacji i poddawane są ciągłemu monitoringowi. Po zakończeniu każdego cyklu tworzony jest raport zawierający opis wykonanych testów uwzględniający natężenie ruchu, warunki pogodowe, etc.

Translate »