Menu Zamknij

Technologia

PRZEWAGA DOŚWIADCZENIA

Produkty GATIGO są nie tylko staranie przemyślane pod względem funkcjonalności, są także dokładnie wykonane i przebadane.

Badania korozyjności w warunkach naturalnych trwałyby bardzo długo, dlatego do określenia trwałości naszych produktów wykorzystujemy laboratoryjne badania w profesjonalnych komorach. Testujemy nasze produkty w komorze solnej po 1100 godzin – odpowiada to około 11 latom w warunkach naturalnych. Jest to badanie odporności na działanie obojętnej mgły solnej (NSS) wg normy europejskiej PN-EN ISO 9227.​

Próbka ogrodzenia GATIGO po 1100h w komorze solnej.
Widoczne białe zacieki to osadzająca się sól.
Brak ognisk korozji.

Znak CE potwierdza, że produkt spełnia wszystkie wymagania dyrektyw europejskich i że produkt poddany został procedurom oceny zgodności zakończonych pozytywnym wynikiem. W praktyce oznacza to że, kupując produkt w dowolnym państwie Unii Europejskiej oznakowany CE, zyskujemy pewność, że możemy go bezpiecznie i bezproblemowo używać w swoim kraju.
Produkty GATIGO objęte są gwarancją antykorozyjną.
Translate »